top of page
Frida Halvardsson

Frida Halvardsson

Vem är du?

När du tittar på mina tavlor så är min önskan och förhoppning att du ska känna något. Vad du vill! Det är helt upp till dig...Se vad du vill, känn vad du vill..


De flesta av mina tavlor är abstrakta, och i en del finns kvinnor , med dess form och styrka. Jag är nöjd med mina målningar när jag uppnått en viss rörelse och ett flow...

Jag målar på uppspända canvas där både duk och färg är av hög kvalite.
 

Vilka tekniker jobbar du i?

Akryl, mixed media

 

Hemsida: konst.se/artbyfrida

Instagram: artb.yfrida

Facebook: FridasArt Halvardsson

e-post: fridahalvardssonart@gmail.com

bottom of page